Boeken

En finissant un bon livre, il semble que l’on quitte un ami.

(Heeft men een goed boek uitgelezen, dan is het alsof men van een goede vriend afscheid neemt.)

— François Marie Arouet (Voltaire) 1694-1778

Enig resultaat